Hovedside

Velkommen til vår  heimeside !

 

Coronapandemien er ikkje over og vi fjernar difor lesestoff frå venterommet. I lys av nye nasjonale retningslinjer ber vi også om at det vert brukt munnbind når ein oppheld seg på venterommet.

Ein rutine som framleis gjeld, er skylling med hydrogenperoksyd før behandling.

Vi vonar du  på denne heimesida finn den informasjon du treng  om tannbehandling , prisar og anna.Om du har spørsmål, gjer vel å ta kontakt på

576 66659
post@lardal.nhn.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktskjema :

Namn

E-post

Telefon nr.

Kva kan vi hjelpa deg med ? (NB: ikkje sensitiv informasjon)

 

Til for deg