Hovedside

Velkommen til vår  heimeside ! 

I menyane finn du meir detaljert informasjon om oss, og om tannhelse generelt. Vi vonar du finn nyttig informasjon om tannhelse på denne heimesida, og vi tek gjerne imot spørsmål om tannhelse her ved klinikken.

 

PS:Vi registrerer at fleire dreg langvegs for å få utført implantat-protetisk behandling(faste tenner i tannlause områder).Vi gjer merksam på at vi tilbyr slik behandling her,og har kompetanse for helforefusjon i tilfeller der det er berettiga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktskjema :

Namn

E-post

Telefon nr.

Kva kan vi hjelpa deg med ? (NB: ikkje sensitiv informasjon)

 

Til for deg