Hovedside

Velkommen til vår  heimeside !

 

Vi er glade for at dei fleste restriksjonar i høve coronapandemien no er oppheva. Vi går difor etter påske attende til normal drift utan særskilte corona tiltak.Men føler ein seg sjuk, er det naturleg at avtalt time vert utsett.

Vi vonar du  på denne heimesida finn den informasjon du treng  om tannbehandling , prisar og anna.Om du har spørsmål, gjer vel å ta kontakt på

576 66659
post@lardal.nhn.no

Åpningstider i Påska:

Vi har stengt onsdag 5.april.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktskjema :

Namn

E-post

Telefon nr.

Kva kan vi hjelpa deg med ? (NB: ikkje sensitiv informasjon)

 

Til for deg