Hovedside

Velkommen til vår  heimeside !

Informasjon om drifta i coronatida.

Sidan 1.juli har vi normal drift der vi føl opp avtalte innkallingar, og utfører behandling som normalt.

Det gjeld framleis styrka smitteverntiltak:Vi har færre sitjeplassar på venterommet, vi har ikkje lesestoff tilgjengeleg,ein skal ha handvask,eller avspriting før ein kjem inn,ein skal stadfesta sjukdomsfriheit ved å svare på eit skjema, og ein skal skylla i eit minutt med 1% hydrogenperoksyd før behandling tek til.
Har ein vore i utlandet, eller i raude områder,skal ein ikkje oppsøke tannlege før minst 10 dagar etter heimkomst.

Med unntak av prioriterte pasientar, vert innkallingar frå medio mars,april,mai og juni utsett til same tid neste år. Om det oppstår behov for behandling,gjer vel å ta kontakt.

MØT PRESIS TIL TIMEN,SÅ VI UNGÅR  OPPHOPING AV PERSONAR PÅ VENTEROM,SOSIAL DISTANSERING GJELD FRAMLEIS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontaktskjema :

Namn

E-post

Telefon nr.

Kva kan vi hjelpa deg med ? (NB: ikkje sensitiv informasjon)

 

Til for deg