Hovedside

Velkommen til vår  heimeside !

Vi vonar du  på denne heimesida finn den informasjon du treng  om tannbehandling , prisar og anna.Om du har spørsmål, gjer vel å ta kontakt på

576 66659
lardaltann@gmail.com

Vi gjer merksam på at vi i februar ikkje kjem til å jobba sein ettermiddag tysdag og torsdag, grunna opplæring av nytt personell.

Påskeferie: 25.3 til 8.4.

 

Gjeld det førespurnad om timebestilling, oppgi namn, problemstilling og telefonnummer,så tek vi kontakt(Ungå sensitive opplysningar)

Send ein epost

 

Til for deg