Randi har pensjonert seg

Den 1.2.24 valde Randi å pensjonere seg.Vi takkar henne for dei 12 åra vi fekk jobba saman her hjå oss og den gode innsatsen Randi har lagt ned for arbeidsplass og pasientar.Vi ynskjer deg så mykje lykke til som pensjonist!

Til for deg