Protesar

Protese

Dersom det er mange tenner som skal erstattast, vil ofte ein erstatning for tennene som er muleg å ta ut av munnen vere ei god løysing. Vi kallar dette for ei protese.

Ei protese kan erstatte tenner i heilt tannlause kjevar, og kallast då ein heilprotese.

Ein protese kan erstatte tenner i områder av kjeven og kallast då ein delprotese, og forankrast på dei attverande tennene.

Ein protese kan og forankrast på implantat.

Ofte vil det beste vere å kombinere ein protese med kroner med spesielle fester. På denne måten får ein protesen til å sitje godt fast, og ein slepp synlege festestrenger.
Dømer på protesetypar
Protes3

Til for deg