Klage ved tannbehandling

Klage ved tannbehandling

Vi har ved vår klinikk i løpet av dei omlag 39 åra vi har praktisert aldri hatt ei klagesak.

Det er likevel viktig at du som kunde kjenner dine rettar, og at du veit korleis du skal
gå fram om du ikkje er nøgd med behandlinga, eller andre tilhøve i kontakten med vår klinikk.

Vi vil kunne bidra med informasjon omkring dette, og vil handsame alle slike henvendelsar seriøst.

Det er og nyttig at du kjenner dine generelle rettar som pasient i helsevesenet,
nedfellte i pasienterettigheitslova.

Nedanfor finn du lenker til aktuelle sider som opplyser meir om dette temaet.

Pasientrettigheitslova

Norsk pasientskadeerstatning

Klagesakshandsaming NTF

 

Til for deg