Digital bilethandsaming

Digital handsaming

Vi var dei første i distriktet til å ta i bruk digital røntgenteknologi, og har ikkje angra på det. Umiddelbart resultat, låge stråledosar og miljøvennleg røntgenteknikk utan kjemikaliar gjorde digitale løysingar til eit naturleg val.

Vi tok også tidleg i bruk  digital OPG(OrtoPantomoGram) maskin som gir oss muligheit til å undersøke begge kjevar, kjeveledd bihuler og tenner i eit bilde. Dette gir ein unik oversikt og er eit svært godt diagnostisk hjelpemiddel ved betennelsar i kjevane, tannfestebetennelse, patologiske tilstandar i kjevane, kjeveleddsbesvær og  i samband med tanntrekking. Slike bilete er også naudsynte i samband med planlegging av implantatbehandling.

Det er også eit godt hjelpmiddel om ein brekker seg lett, eller har tannlegeskrekk.
Våren 2016 fornya vi vår OPG til ein av siste generasjon med utruleg god bildekvalitet og ekstremt låg stråledose.(Ingen trong for strålevern).

 

DSC_0019
Vår nye Myray OPG

 

Til for deg