Prisliste

Prisliste

For nokre år attende vart det innført fri prisfastsetjing for tannlegar. Det betyr at det  ikkje  lenger er ein vegleiiande honorartariff. Også i den offentlege tannpleia kan ein setje prisane fritt, basert på bedriftsøkonomiske vurderingar Departementet har fastsett ein honorartariff som vert lagt til grunn ved behandling som gir trygderefusjon frå HELFO (Helseøkonomiforvaltninga) .Denne tariffen ligg normalt lågare enn  både  private og offentlege takstar. Konkurranselovgivinga tillet ikkje prissamarbeid, og prisane både vil og skal  difor variere noko frå tannlege til tannlege.

Prisliste Lærdal tannhelse AS
Gjeldande 2019
Takstnr. Terapi Pris
1 Undersøking av ny pasient. Diagnostikk,anamnese, helseskjema, personalia, 2 digitalrøntgen(BW), 1460
 evt. OPG,tannrens. Tidsramme 30 min.
2 Innkalling av og undersøking av innkallingspasient. 1095
Digitalrøntgenbilete (BW) . Diagnostikk. Tannrens.
3 Undersøking av innkallingspasient utan røntgenopptak. 995
Diagnostikk,tannrens.
4 Enkel etterkontroll etter kir. inngrep eller periodontal behandling.Tidsdebitering. 510
5 Omfattande etterkontroll etter kir. inngrep eller periodontalbehandling.Tidsdebitering 2170
6 Anestesi (Bedøvelse). Ledning eller infiltrasjon. Pr.behandlingskonsultasjon 170
10 Rapportering til biverknadsgruppa.vert dekka av Helfo. 560
101 Tannrens og forebyggande behandling.Tidsdebitering.Tannpleiar 1350.- 2170
201 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale,1 flate. 1000
202 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale,2 flater. 1500
203 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale, 3 flater. 1600
204 Annan konserverande behandling. Tidsdebitering 2170
205 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale, 4-5 flater.Komposittkrone. 2100
206 Stiftforankring pulpal eller parapulpal pr. tann. 220
210 Rotbehandling av fortann,all inclusive 3850
211 Rotbehandling av premolar,all inclusive 4350
212 Rotbehandling av jeksel,all inclusive 5500
303 Gull-/porselensinnlegg.Inklusiv preparering,anestesi, oppdekking og avgift helsenett, 5200
frakt og tannteknikar.
304 Krone/Bro.metallkeramikk eller keram/zirkonia.Inklusiv preparering og sementering,anestesi,oppdekking og avgift helsenett,frakt og tannteknikar.(Ved CAD/CAM:6100.-) 5800
306 Preparering for separat stiftkonus inklusiv tannteknikerhonorar 1400
307 Pr. bruledd inklusiv tannteknikar. 2900
310 Heil over- eller underkjeveprotese .Totalpris inklusiv tannteknikarhonorar. 10800
311 Heilsett. Over og underkjeveprotesar.Totalpris inklusiv tannteknikerhonorar. 18000
312 Delprotese.Totalpris inklusiv tannteknikerhonorar. 10800
313 Rebasering.Tidsdebitering Pluss tannteknikar. 2170
315 Øvrig arbeid i samband med protetiske arbeid 2170
320 Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve.Eigenandel ved helforefusjon: 8800.- 31000
321 Heil overkjeveprotese ved bruk av takst 320.Eigenandel:490.- 10800
401-402 Tanntrekking. Tidsdebitering 2170
403 Øvrig kirurgisk og oralkirurgisk behandling . Tidsdebitering 2170
404 Incisjon av abcess.Tidsdebitering. 2170
501 Periodontalbehandling uten kirurgisk inngrep. Tidsdebitering 2170
502 Periodontal kirurgi.Tidsdebitering 2170
506 Fiksering av lause tenner.Everstick og kompositt. Tidsdebitering 2170
705 Bittskinne.Inkl. forundersøking, fremstilling og  etterkontrollar.Eigenandel etter Helforefusjon. 2170
801 Taking av prøve til laboratorie.Spyttprøve.Tidsdebitering. 2170
802 Røntgenundersøkelse med digitalrøntgen pr.bilde. 140
804  Røntgenundersøking med panoramarøntgen. OPG bilete 550
900 Bleiking av tenner. Skinner for heimebleiking samt bleikemidel. 4000
Inkl.tannteknikk.
901 Munnpleiemidlar.Dagspris.
1000 Tilvising spesialist. 190
1001 Omfattande behandlingsplan og kostnadsoverslag 1080
1002 Kvelds,natt og helgedagstillegg. 75% av time eller stykkprishonorar.
1003 Minstehonorar.10 min konsultasjon. 510
1004 Oppdekking, bruk av eingongsutstyr .Pålagt avgift til helsenett. 150
1005 Resept.Utskriving av resept er gratis hjå oss. 0
1006 Fakturagebyr og purregebyr: 60
 Prisliste implantabehandling(les meir)

Til for deg