Prisliste

Prisliste

For nokre år attende vart det innført fri prisfastsetjing for tannlegar. Det betyr at det  ikkje  lenger er ein vegleiiande honorartariff. Også i den offentlege tannpleia kan ein setje prisane fritt, basert på bedriftsøkonomiske vurderingar Departementet har fastsett ein honorartariff som vert lagt til grunn ved behandling som gir trygderefusjon frå HELFO (Helseøkonomiforvaltninga) .Denne tariffen ligg normalt lågare enn  både  private og offentlege takstar. Konkurranselovgivinga tillet ikkje prissamarbeid, og prisane både vil og skal  difor variere noko frå tannlege til tannlege.

Prisliste Lærdal tannhelse AS
Gjeldande 2018
Takstnr. Terapi Pris
1 Undersøking av ny pasient. Diagnostikk,anamnese, helseskjema, personalia, 2 digitalrøntgen(BW) 1460
 evt. OPG,tannrens. Tidsramme 30 min.
2 Innkalling av og undersøking av innkallingspasient.Tannpleiar:970.- 1070
Digitalrøntgenbilete (BW) . Diagnostikk. Tannrens.
3 Undersøking av innkallingspasient utan røntgenopptak.Tannpleiar 930.- 970
Diagnostikk,tannrens.
4 Enkel etterkontroll etter kir. inngrep eller periodontal behandling.Tidsdebitering. 500
5 Omfattande etterkontroll etter kir. inngrep eller periodontalbehandling.Tidsdebitering 2100
6 Anestesi (Bedøvelse). Ledning eller infiltrasjon. Pr.behandlingskonsultasjon 165
10 Rapportering til biverknadsgruppa.vert dekka av Helfo. 540
101 Tannrens og forebyggande behandling.Tidsdebitering.Tannpleiar 1350.- 2100
201 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale,1 flate. 970
202 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale,2 flater. 1445
203 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale, 3 flater. 1545
204 Annan konserverande behandling. Tidsdebitering 2100
205 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale, 4-5 flater.Komposittkrone. 2050
206 Stiftforankring pulpal eller parapulpal pr. tann. 210
210 Rotbehandling av fortann,all inclusive 3760
211 Rotbehandling av premolar,all inclusive 4200
212 Rotbehandling av jeksel,all inclusive 5340
303 Gull-/porselensinnlegg.Inklusiv preparering,anestesi, oppdekking og avgift helsenett, 5150
frakt og tannteknikar.
304 Krone/Bro.metallkeramikk eller keram/zirkonia.Inklusiv preparering og sementering,anestesi,oppdekking og avgift helsenett,frakt og tannteknikar.(Ved CAD/CAM:6100.-) 5700
306 Preparering for separat stiftkonus inklusiv tannteknikerhonorar 1350
307 Pr. bruledd inklusiv tannteknikar. 2800
310 Heil over- eller underkjeveprotese .Totalpris inklusiv tannteknikarhonorar. 10500
311 Heilsett. Over og underkjeveprotesar.Totalpris inklusiv tannteknikerhonorar. 17500
312 Delprotese.Totalpris inklusiv tannteknikerhonorar. 10500
313 Rebasering.Tidsdebitering Pluss tannteknikar. 2100
315 Øvrig arbeid i samband med protetiske arbeid 2100
320 Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve.Eigenandel ved helforefusjon: 8250.- 30000
321 Heil overkjeveprotese ved bruk av takst 320.Eigenandel:360.- 10500
401-402 Tanntrekking. Tidsdebitering 2100
403 Øvrig kirurgisk og oralkirurgisk behandling . Tidsdebitering 2100
404 Incisjon av abcess.Tidsdebitering. 2100
501 Periodontalbehandling uten kirurgisk inngrep. Tidsdebitering 2100
502 Periodontal kirurgi.Tidsdebitering 2100
506 Fiksering av lause tenner.Everstick og kompositt. Tidsdebitering 2100
705 Bittskinne.Inkl. forundersøking, fremstilling og  etterkontrollar.Eigenandel etter Helforefusjon. 2100
801 Taking av prøve til laboratorie.Spyttprøve.Tidsdebitering. 2100
802 Røntgenundersøkelse med digitalrøntgen pr.bilde. 135
804  Røntgenundersøking med panoramarøntgen. OPG bilete 550
900 Bleiking av tenner. Skinner for heimebleiking samt bleikemidel. 3600
frakt og tannteknikar.
901 Munnpleiemidlar.Dagspris.
1000 Tilvising spesialist. 180
1001 Omfattande behandlingsplan og kostnadsoverslag 1050
1002 Kvelds,natt og helgedagstillegg. 75% av time eller stykkprishonorar.
1003 Minstehonorar.10 min konsultasjon. 500
1004 Oppdekking, bruk av eingongsutstyr .Pålagt avgift til helsenett. 150
1005 Resept.Utskriving av resept er gratis hjå oss. 0
1006 Fakturagebyr og purregebyr: 60
 Prisliste implantabehandling(les meir)

Til for deg