Prisliste

Prisliste

For nokre år attende vart det innført fri prisfastsetjing for tannlegar. Det betyr at det  ikkje  lenger er ein vegleiiande honorartariff. Også i den offentlege tannpleia kan ein setje prisane fritt, basert på bedriftsøkonomiske vurderingar Departementet har fastsett ein honorartariff som vert lagt til grunn ved behandling som gir trygderefusjon frå HELFO (Helseøkonomiforvaltninga) .Denne tariffen ligg  lågare enn  både  private og offentlege takstar. Konkurranselovgivinga tillet ikkje prissamarbeid, og prisane både vil og skal  difor variere noko frå tannlege til tannlege.

Prisliste Lærdal tannhelse AS
Gjeldande 2021
Takstnr. Terapi Pris
1 Undersøking av ny pasient. Diagnostikk,anamnese, helseskjema, personalia, 2 digitalrøntgen(BW), 1300-1600
 evt. OPG,tannrens. Tidsramme 30 min.
2 Innkalling av og undersøking av innkallingspasient. 1200
Digitalrøntgenbilete (BW) . Diagnostikk. Tannrens.
3 Undersøking av innkallingspasient utan røntgenopptak. 1005
Diagnostikk,tannrens.
4 Enkel etterkontroll etter kir. inngrep eller periodontal behandling.Tidsdebitering. 540
5 Omfattande etterkontroll etter kir. inngrep eller periodontalbehandling.Tidsdebitering 2300
6 Anestesi (Bedøvelse). Ledning eller infiltrasjon. Pr.behandlingskonsultasjon 180
10 Rapportering til biverknadsgruppa.vert dekka av Helfo. 590
101 Tannrens og forebyggande behandling.Tidsdebitering. 2300
201 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale,1 flate. 1160
202 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale,2 flater. 1660
203 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale, 3 flater. 1860
204 Annan konserverande behandling. Tidsdebitering 2300
205 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale, 4-5 flater.Komposittkrone. 2260
206 Stiftforankring pulpal eller parapulpal pr. tann. 250
210 Rotbehandling av fortann,all inclusive 4060
211 Rotbehandling av premolar,all inclusive 4610
212 Rotbehandling av jeksel,all inclusive 5760
303 Gull-/porselensinnlegg.Inklusiv preparering,anestesi, oppdekking og avgift helsenett, 5500
frakt og tannteknikar.
304 Krone/Bro.metallkeramikk eller keram/zirkonia.Inklusiv preparering og sementering,anestesi,oppdekking og avgift helsenett,frakt og tannteknikar.(Ved CAD/CAM:6400.-) 6000
306 Preparering for separat stiftkonus inklusiv tannteknikerhonorar 1500
307 Pr. bruledd inklusiv tannteknikar. 3000
310 Heil over- eller underkjeveprotese .Totalpris inklusiv tannteknikarhonorar. 11500
311 Heilsett. Over og underkjeveprotesar.Totalpris inklusiv tannteknikerhonorar. 19000
312 Delprotese.Totalpris inklusiv tannteknikerhonorar. 11500
313 Rebasering.Tidsdebitering Pluss tannteknikar. 2300
315 Øvrig arbeid i samband med protetiske arbeid 2300
320 Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve.Eigenandel ved helforefusjon: 8170.- 31500
321 Heil overkjeveprotese ved bruk av takst 320.Eigenandel:630.- 11500
401-402 Tanntrekking. Tidsdebitering 2300
403 Øvrig kirurgisk og oralkirurgisk behandling . Tidsdebitering 2300
404 Incisjon av abcess.Tidsdebitering. 2300
501 Periodontalbehandling uten kirurgisk inngrep. Tidsdebitering 2300
502 Periodontal kirurgi.Tidsdebitering 2300
506 Fiksering av lause tenner.Everstick og kompositt. Tidsdebitering 2300
705 Bittskinne.Inkl. forundersøking, fremstilling og  etterkontrollar.Eigenandel etter Helforefusjon. 2370
801 Taking av prøve til laboratorie.Spyttprøve.Tidsdebitering. 2300
802 Røntgenundersøkelse med digitalrøntgen pr.bilde. 150
804  Røntgenundersøking med panoramarøntgen. OPG bilete 560
900 Bleiking av tenner. Skinner for heimebleiking samt bleikemidel. 4500
Inkl.tannteknikk.
901 Munnpleiemidlar.Dagspris.
1000 Tilvising spesialist. 200
1001 Omfattande behandlingsplan og overslag 1150
1002 Kvelds,natt og helgedagstillegg. 75% av time eller stykkprishonorar.
1003 Minstehonorar.10 min konsultasjon. 540
1004 Oppdekking, bruk av eingongsutstyr .Pålagt avgift til helsenett. 160
1005 Resept.Utskriving av resept er gratis hjå oss. 0
1006 Fakturagebyr og purregebyr: 60
1100 Vi tek ikkje betalt for ikkje møtt:Alle kan vi gjere feil:)
 Prisliste implantabehandling(les meir)

Til for deg