Prisliste

Prisliste

For fleire år attende vart det innført fri prisfastsetjing for tannlegar. Det betyr at det  ikkje  lenger er ein vegleiiande honorartariff. Også i den offentlege tannpleia kan ein setje prisane fritt, basert på bedriftsøkonomiske vurderingar Departementet har fastsett ein honorartariff som vert lagt til grunn ved behandling som gir trygderefusjon frå HELFO (Helseøkonomiforvaltninga) .Denne tariffen ligg  lågare enn  både  private og offentlege takstar. Konkurranselovgivinga tillet ikkje prissamarbeid, og prisane både vil og skal  difor variere noko frå tannlege til tannlege.

Prisliste Lærdal tannhelse AS
Gjeldande 2024
Takstnr. Terapi Pris
1 Undersøking av ny pasient. Diagnostikk,anamnese, helseskjema, personalia, 2 digitalrøntgen(BW),evt. OPG. 1500-1700
 evt. OPG,tannrens. Tidsramme 30 min.
2 Innkalling av og undersøking av innkallingspasient. 1350
Digitalrøntgenbilete (BW) . Diagnostikk. Tannrens.
3 Undersøking av innkallingspasient utan røntgenopptak. 1150
Diagnostikk,tannrens.
4 Enkel etterkontroll etter kir. inngrep eller periodontal behandling.Tidsdebitering. 2490
5 Omfattande etterkontroll etter kir. inngrep eller periodontalbehandling.Tidsdebitering 2490
6 Anestesi (Bedøvelse). Ledning eller infiltrasjon. Pr.behandlingskonsultasjon 200
10 Rapportering til biverknadsgruppa.Vert dekka av Helfo. 658
101 Tannrens og forebyggande behandling.Tidsdebitering. 2490
201 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale,1 flate. 1300
202 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale,2 flater. 1850
203 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale, 3 flater. 2050
204 Annan konserverande behandling. Tidsdebitering 2490
205 Preparering og fylling med tannfarga fyllingsmateriale, 4-5 flater.Komposittkrone. 2350
206 Stiftforankring pulpal eller parapulpal pr. tann. 250
210 Rotbehandling av fortann,all inclusive 4200
211 Rotbehandling av premolar,all inclusive 4900
212 Rotbehandling av jeksel,all inclusive 6000
303 Gull-/porselensinnlegg.Inklusiv preparering,anestesi, oppdekking og avgift helsenett, 6000
frakt og tannteknikar.
304 Krone/Bro.metallkeramikk eller keram/zirkonia.Inklusiv preparering og sementering,anestesi,oppdekking og avgift helsenett,frakt og tannteknikar.(Ved CAD/CAM:6400.-) 6500
306 Preparering for separat stiftkonus inklusiv tannteknikerhonorar 1500
307 Pr. bruledd inklusiv tannteknikar. 3000
310 Heil over- eller underkjeveprotese .Totalpris inklusiv tannteknikarhonorar. 13000
311 Heilsett. Over og underkjeveprotesar.Totalpris inklusiv tannteknikerhonorar. 21000
312 Delprotese.Totalpris inklusiv tannteknikerhonorar. 13000
313 Rebasering.Tidsdebitering Pluss tannteknikarhonorar. 2490
315 Øvrig arbeid i samband med protetiske arbeid 2490
320 Dekkprotese på 2 implantat ved tannlaus underkjeve.Eigenandel ved helforefusjon: 6051.- 32000
321 Heil overkjeveprotese ved bruk av takst 320.Eigenandel:910.- 13000
401-402 Tanntrekking. Tidsdebitering 2490
403 Øvrig kirurgisk og oralkirurgisk behandling . Tidsdebitering 2490
404 Incisjon av abcess.Tidsdebitering. 2490
501 Periodontalbehandling uten kirurgisk inngrep. Tidsdebitering 2490
502 Periodontal kirurgi.Tidsdebitering 2490
506 Fiksering av lause tenner.Everstick og kompositt. Tidsdebitering 2490
705 Bittskinne.Inkl. forundersøking, fremstilling og  etterkontrollar.Eigenandel etter Helforefusjon 2849.- 2849
801 Taking av prøve til laboratorie.Spyttprøve.Tidsdebitering. 2490
802 Røntgenundersøkelse med digitalrøntgen pr.bilde. 150
804  Røntgenundersøking med panoramarøntgen. OPG bilete 560
900 Bleiking av tenner. Skinner for heimebleiking samt bleikemidel. 4500
Inkl.tannteknikk.
901 Munnpleiemidlar.Dagspris.
1000 Tilvising spesialist. 200
1001 Omfattande behandlingsplan og overslag 0
1002 Kvelds,natt og helgedagstillegg. 75% av time eller stykkprishonorar.
1003 Minstehonorar.10 min konsultasjon. 580
1004 Oppdekking, bruk av eingongsutstyr .Pålagt avgift til helsenett. 180
1005 Resept.Utskriving av resept er gratis hjå oss. 0
1006 Fakturagebyr og purregebyr: 60
1100 Vi tek ikkje betalt for ikkje møtt:Alle kan vi gjere feil:)
Prisar på implantatbehandling på førespurnad.

Til for deg