Personell

Tannlege Henning Lem

Tannlege Henning  Lem

57666659

E-post:post@lardal.nhn.no

Mob: 91756865

Jorunn

Klinikkassistent Jorunn Dalheim Nesse Lem

57666659

Randi

Tannhelsesekretær Randi Flæte

57666659

Bilde Georg

IT-ansvarleg  Siv.ing Georg Næumann

91545454

Til for deg