Personell

Tannlege Henning  Lem

57666659

E-post:lardaltann@gmail.com

Mob: 91756865

 

Jorunn

Klinikkassistent Jorunn Dalheim Nesse Lem

57666659

 

Klinikkassistent Olga Lobko

57666659

Bilde Georg

IT-ansvarleg  Siv.ing Georg Næumann

91545454

Til for deg