Tannfylling

Tannfylling

Fyllingsbehandling vert brukt der karies (Hol), knekte tenner eller fyllingar, eller annan tannskade gjer det naudsynt å verne nerven, og å bygge opp att tanna til normal form og funksjon.

Dagens moderne tannfyllingsmaterial har gjort amalgam overflødig, og dei siste 20 åra har vi berre brukt kvite fyllingsmassar. Dette gir sjølvsagt eit betre estetisk resultat, men det er og slik at kvite tannfyllingar krev meir tid å legge.

Av og til vil ei tann vere overplombert, og best resultat får ein då ved å lage ei krone til tanna. Les meir om dette under krone/bru kapittelet.

Meir om plastfyllingar

Meir om caries.

Til for deg