Prisdøme

Vår prisliste er omfattande, og består av mange einskilde ledd i ei behandling. Vi har difor laga nokre prisdøme på dei mest vanlege behandlingane så du som kunde lettare skal ha ein oversikt over kva behandlinga kostar.

-2 tannrøntgen eller 2 Bitewing bilete(BW) 300,-
-Tannfylling med to flater og bedøvelse 2130,-
-Tannfylling alle flater jeksel,komposittkrone, med bedøvelse 2730,-
-Rotfylling med oppattbygging, jeksel med 3-4 rotkanalar  og
oppattbygging komposittkrune inkl. bedøvelse over 3 besøk 8450,-
-Enkel krone alt inklusiv (preparering, avtrykk,
bedøvelse, sementering og tannteknikar) 6500,-
-3 ledds bru alt inklusiv  16000,-
-Heilprotese  eller delprotese i ein kjeve, alt inklusiv  13000,-
-Heilprotese begge kjevar,alt inklusiv 21000,-
-Tanntrekking med røntgen,bedøvelse og skyllemiddel.(30 min) 1874,-
 -Systematisk tannkjøttsbehandling over 4-6 besøk.Etter frådrag  helforefusjon. 7800.-
 

Kvart einskild tilfelle er ulikt og det kan vere trong for tillegg/frådrag i kvart enkelt tilfelle .Ein slik oversikt vil difor sjølvsagt berre vere vegleiande.

Før  meir omfattande behandling lagar vi kostnadsoverslag som du godkjenner før behandlinga tek til.

Du får våre betalingsvilkår saman med overslaget, eller finn dette  i prislista.

Er det noko du lurer på om prisar, er det berre å ta kontakt!

Til for deg