Prisdøme

Vår prisliste er omfattande, og består av mange einskilde ledd i ei behandling. Vi har difor laga nokre prisdøme på dei mest vanlege behandlingane så du som kunde lettare skal ha ein oversikt over kva behandlinga kostar.

-2 tannrøntgen eller 2 Bitewing bilete(BW) 280,-
-Tannfylling med to flater og bedøvelse 1820,-
-Tannfylling alle flater jeksel,komposittkrone, med bedøvelse 2420,-
-Rotfylling med oppattbygging, jeksel med 3-4
rotkanalar og  oppattbygging 5 flater inkl. bedøvelse over 3 besøk ca. 7800,-
-Enkel krone alt inklusiv (preparering, avtrykk,
bedøvelse, sementering og tannteknikar) 5800,-
-3 ledds bru alt inklusiv  14500,-
-Heilprotese  eller delprotese i ein kjeve, alt inklusiv  10800,-
-Heilprotese begge kjevar,alt inklusiv 18000,-
-4 ledds implantatbro på 2 implantat(implantata inklusiv,utan vinkla kanalar)
54500,-
-Tanntrekking med røntgen,bedøvelse og skyllemiddel.(30 min) 1614,-
-Systematisk tannkjøttsbehandling over 4-6 besøk* 9000.-

* Av dette vert ca 25 % refundert av Helseøkonomiforvaltninga,HELFO.

 

Kvart einskild tilfelle er ulikt og det kan vere trong for tillegg/frådrag i kvart enkelt tilfelle .Ein slik oversikt vil difor sjølvsagt berre vere vegleiande.

Før  meir omfattande behandling lagar vi kostnadsoverslag som du godkjenner før behandlinga tek til.

Du får våre betalingsvilkår saman med overslaget, eller finn dette  i prislista.

 

Er det noko du lurer på om prisar, er det berre å ta kontakt!

Til for deg