Prisliste implantabehandling

Vegleiande takstar for implantatprotetikk
KIRURGI
1.Kirurgi Bergen tannhelsesenter                            
2.Helse Førde(Tek for tida ikkje mot nye pasientar)
                           
Implantat(tal fiksturar) 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6
Pris kirurgi 1 15000 24000 24000 24000 33000 33000 42000 42000 42000 42000 51000 51000 51000 60000
Pris kirurgi 2 9000 15000 15000 15000 20000 20000 25000 25000 25000 25000 30000 30000 30000 35000
                             
PROTETIKK                            
Implantat(tal fiksturar/tal bruledd) 1/1 2/2 2/3 2/4 3/4 3/5 4/5 4/6 4/7 4/8 5/9 5/10 5/12 6/12
A:Pris protetikk MK rette skruehol/Ingen 9500 19000 22500 26000 32000 35500 41500 45000 48500 52000 61500 65000 72000 78000
distanse.Inkl. tannteknikk og komponentar                            
B:Pris protetikk MK vinkla skruehol/evt. bruk                            
av distansar. 11000 22000 27000 32000 38000 43000 49000 54000 59000 64000 75000 80000 90000 96000
                             
Totalpris 1+A 24500 43000 46500 50000 65000 68500 83500 87000 90500 94000 112500 116000 123000 138000
Totalpris 2+A 18500 34000 37500 41000 52000 55500 66500 70000 73500 77000 91500 95000 102000 113000
Totalpris 1+B 26000 46000 51000 56000 71000 77000 91000 96000 101000 106000 126000 131000 141000 156000
Totalpris 2+B 20000 37000 42000 47000 58000 63000 74000 79000 84000 89000 105000 110000 120000 131000
                             
Undersøking og behandlingsplanlegging kjem i tillegg.
Kirurgi alternativ 3 vil ha lenger ventetid(3-6 mnd) enn alt 1(1-2 mnd)
 
Dekkprotese i underkjeven på 2 implantat og locatorfester vil koste 53000.( Ved helforefusjon eigenandel kr.13700.-)                            
Alle arbeid med midlertidig protetikk kjem i tillegg:                            
  >Heilprotese:10000                          
  >Spoonplate:5000                          
Refusjon frå HELFO kjem til frådrag frå takstane.    
PS.Det er for tida inntaksstopp for nye pasientar i Helse Førde,og det vert difor i praksis prisalternativ 1 som er gjeldande.

Til for deg