Vi gratulerer MR aksjonen

Vi registrerer med glede at MR aksjonen/LNU no har klart å samle inn dei naudsynte 10 millionane som skulle til for å få etablert ei MR maskin ved Lærdal sjukehus.

Lærdal tannhelse sitt bidrag var kr. 10.000.-, som vart innbetalt medio juni.

Til for deg