Datoar i Lærdal

September:3,4,7,8,9,24,25,28

Oktober:15,16,19

November:5,6,9,27,30

Desember:11,14,29,30

 

 

Til for deg