Datoar i Lærdal

Juni:4,5,6,20,21,24,25,26,27,28

August:5,13,14,15,16,17,27,28

September:6,9,17,18,24,25,26

 

Til for deg