Datoar i Lærdal

November:8,11,22,23,25

Desember:6,9,12,13,16,30

 

Til for deg