Datoar i Lærdal

Oktober:1,12,13,15,26,29

November:2,9,12,23,26

Desember:7,8,10,20,21,28

Til for deg