Datoar i Lærdal

April:11,12,16,24,25,26

Mai:8,9,10,22,23,24

Juni:4,5,6,20,21,24,25,26,27

 

Til for deg