Datoar i Lærdal

Januar:6,10,13,24,25,27
Februar:7,10,21,24
Mars:6,9,20,23
April:3,7,15,16,27
Mai:8,11,12,25,26

 

 

Til for deg