Datoar i Lærdal

April:7(Usikkert,og uavklart)
Mai:8,11,12,25,26 (Dette er usikkert.)

 

 

Til for deg