Datoar i Lærdal

August:5,13,14,15,16,17,27,28

September:6,9,17,18,24,25

Oktober:4,11,14,25,28

November:8,11

 

Til for deg