Datoar i Lærdal

Februar:1,2,4,15,18

Mars:1,4,14,15,18,28,29

April:11,12,24,25

Mai:8,9,23,24

Til for deg